Basta

Bachelor og oppdrag fra samme sted

Glenn KarlsenComment

For en stund siden ble Glenn spurt om å lage en video for sin tidligere utdanningsistitusjon, Deakin University i Melbourne. Dette ble et noe anderledels prosjekt hvor Glenn både skulle så som ansvarlig for produksjonen av videoen og som frontfigur i videoen.

Stor takk til alle som hjalp til med produksjonen!


Steffen Walstad (skuespill og kamera)
Tormod Liseth (skuespill og lyd)
Ingrid Strand Endal (skuespill)
Kjellaug T. H. Hamre (skuespill)
Ryan Burch (utstyrs lån)
Hannah Tricker (script assistanse)