Basta

Hjertepermen i nytt opplag

BastaComment

Hjertepermen er et flott prosjekt for Foreningen for hjertesyke barn, som Kari Sortland og Eivind Vetlesen samarbeidet på i fjor. Kari sto for illustrasjonene, mens Eivind bidro med den grafiske utformingen av permens utside og innhold. Permen er laget for å gi relevant og konkret informasjon rundt tilrettelegging i hverdagen for barn med hjertefeil. I tillegg til de medfølgende illustrerte faktaarkene, kan man her samle og notere informasjon om det enkelte barnets diagnose. Foreldre, lærere og barnehageansatte vil således ha en lett tilgjengelig måte å finne svar på spørsmål man ofte stiller seg i forbindelse med slike diagnoser.

Nå har Hjertepermen nettopp blitt laget i et nytt opplag, med oppdatert innhold og nye faktaark. Basta har satt pris på et flott samarbeid med FFHB gjennom hele prosessen med å lage permen, og håper at den vil være med på å gjøre hverdagen litt enklere for barn og unge med hjertefeil, og deres familier.