Basta

Eivind Vetlesen
Tlf: 932 54 784
eivind@basta.no

www.eivindvetlesen.com


Eivind er utdannet som illustratør ved Arts University Bournemouth. Han har siden 2007 jobbet som frilans grafisk designer og illustratør i Oslo, og sitter for øyeblikket i styret i bransjeorganisasjonen Grafill. Eivind arbeider blant annet med omslagsdesign, layout, trykksaksdesign, brettspill og bokillustrasjon.

Oppdragsgivere: Vega Forlag, Gyldendal, Aschehoug, Ena Forlag, Fortellerforlaget, FN-sambandet, Foreningen for hjertesyke barn, Norges Forskningsråd og Norsk Teknisk Museum m.fl.


sandra-blikas_2360.png

OmslagsdesignGrafisk design og layout


Illustrasjon